Viser arkivet for stikkord google

Picasa 3.6 på norsk

Picasa 3.6 på norsk

Google sitt biletehansamingsprogram Picasa 3.6 er no tilgjengeleg i norsk språkdrakt. Nytt i denne utgåva er gjenkjenning av ansikt, integrasjon mot Google Maps og samarbeid om fotoalbum.

Den oppdaterte utgåva av programmet kan lastast ned frå:

Les meir…

Google LIFE photo archive

LIFE-bilete hos Google

Life Magazine er eit amerikansk blad med lang fartstid. Google har digitalisert bileta frå over 100 år tilbake i tid og gjort dei gratis tilgjengeleg på nett. Ei fantastisk samling historie som kanskje kan inspirera deg til å ta betre bilete?

Tips: Finn fine favorittar og lag lenke til dei i kommentarar til det her innlegget!

Programtips: Picasa 3 frå Google

Picasa 3

Picasa 3 er den neste utgåva av Google sitt bildehansamingsprogram. I skrivande stund fins det ikkje i norsk språkversjon, men det kjem. Den forrige utgåva av programmet er også veldig god og fins på norsk:

  • http://picasa.google.com/download_picasa.html

Men til oss som ikkje er redd for litt utanlandsk, så er dette nettadressa:

  • http://picasa.google.com/

Programmet fins for Windows og Linux.

Her er ein film som visar litt av det programmet kan gjer: