Sigbjørn Fjellheim

Alvsaker.

Dråpe

MG 0247-is og vann

is og stein

Røyk