Årsmøte 2012

Minner om årsmøte som er tysdag 14. februar

Årsmøte behandler:
1: Valg av møteleder
2: Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen
3: Innkallelsens lovlighet
4: Årsberetning
5: Revidert regnskap
6: Kontingent
7: Budsjett
8: Valg
9: Innkomne forslag

Vel møtt.

Vist 28 gonger. Følgt av 1 person.
Annonse

Nye bilder