Skjermkalibrator for projektor

Etter tips frå Langeland vurderer fotoklubben å kjøpa ein skjermkalibrator av typen i1Display Pro. Dette er ein kalibrator utan lisensiert programvare. Du slepp å måtte bruka lisenskode ved installasjon, og programvaren kan lastast ned frå Internett når du treng den.

Hovudgrunnen til at vi vurderer å kjøpa inn denne er likevel først og fremst at den kan fargekalibrera prosjektoren.

  • Pantone X-Rite GretagMacbeth i1 Display PRO har ein pris på ca. 1 590,-

Spørsmålet blir kven som kan ta ansvar for å få teke den i bruk og evt. gitt opplæring når nokon treng hjelp?

Vist 66 gonger. Følgt av 1 person.
Annonse

Nye bilder