Fotografering på offentleg stad

Faksemile frå TV2.no

Ein ganske så relevant og veldig spennande sak, dette. Skal det vera lov å fotografera på offentleg stad? Akam har i dag ein artikkel om fotografen som havna på glattcelle for å ikkje ville fotografera nokre born.

Vi har reglar om personvern som gjev born vern ved offentleggjering av bilete.
Men denne saka handlar då på ingen måte om offentleggjering av bilete?

Vi har også TV2 sin artikkel om advokaten som blei arrestert og fekk 6000 kroner i bot for å fotografera politiet i Oslo. TV2 har også ein film om hendinga.

Les begge artiklane her, og diskuter temaet heftig her i kommentarfeltet.

Vist 321 gonger. Følgt av 5 personar.

Kommentarar

Dersom det ikke er lov å ta bilder på offentlig sted, har vi en politistat. Så enkelt er det.

Fotografering på offentlig sted er vel ikke ulovlig. At det under særlige omstendigheter kan nedlegges fotoforbud, vil være som følge av forhold som omfattes av blandt annet sikkerhetspørsmål. Vanskelighetene oppstår vel i det øyeblikket fotografiet offentliggjøres. Bransjens vær varsom plakat gir klare signaler om hva som oppfattes som god etikette ved bildeformidling. Vår sunne fornuft er óg en god rettesnor å bruke.

.. det der har eg aldri helt skjønt. Vi søker samtykke fra foreldre for å bruke bilder navn på klubbens eget nettstad, Men i feks HF tar de bilder av cuper , nå senest Odda Trykkeri cup og publiserer dette i avisa med navn på ungene osv,. tvliler på at journalisten har spurt forledrene om lov. NB! Stor forfornøyd med HF som tar bilder, det eg skal fram til er om aviser er fratatt dette forbudet,,?
Og idag legger folk ut private bilder på feks Facebook, det er vel den verste plassen man kan gjøre det på om man tenker på de som kan bruke bilder til mye shit,
Føler det er et forbud som er “oldings” og bør nyanseres.. å ta bilder av barn er eg med det kan være litt streng, men man bør nå få ta bilde av feks Karl Johan en fullstappet dag.. nei det er ikke enkelt å skjønne dette.. men eg er kankje på et lavmål når det gjelder å skjønne ting,

Hugs at ‘å leggja ut bilete på Facebook’ ikkje berre er ein ting.

Ein kan leggja ut bilete heilt offentleg, så absolutt alle med tilgang til Internett kan sjå dei. Bileta kan vidare verta merkt med namn direkte i sjølve bilete, samt at ein får kommentarar nedover sida der bilete står. Her kan det fort lekka mykje privat og persnleg informasjon som skal vernast av lovverk.

Ein kan velgja å avgrensa bileta, så vener av vener får sjå. Då må ein vera regsitrert som brukar og ein må logga seg inn. Dei som ikkje er ven med nokon av venene til den som publiserer bilete på denne måten, skal ikkje kunne sjå verken sjølve bilete, eller informasjonen knytt til.

Ein kan dela bilete berre med sine vener, og ein kan spesifisera kven av venene sine som får sjå, eller som ikkje skal ha tilgang.

Denne måten nyttar eg sjølv ganske mykje. Eg sorterer til dømes kjendiasar i ei eigen gruppe som ikkje får tilgang til bileta eg legg ut. “Kvifor skal dei sjå feriebileta mine, liksom?”

Til slutt kan du som brukar bli med i Facebook-grupper.
Der kan det vera fleire andre brukarar som er med, også folk du ikkje er ven med.
Ein kan såleis posta bilete i ei Facebook-gruppe, sånn at berre medlemmene av gruppa får sjå bilete.
Om gruppa i tillegg er lukka eller hemmeleg, får ein god kontroll på kven som faktisk får sett bilete.

Med alle desse mogelegheitene for kontroll, syns eg ikkje det er veldig skummelt å publisera bilete til Facebook.

Men mange let vera å ta seg bryet med å spesifisera kven som skal få sjå kva.
Og for all det; det er lett å gjer feil! Også eg kan gjera feil!

Da er jeg utsatt for extreme forbryteleser, spesielt utsatt, 1979- 1986. En venn å etterforsker av meg var i HF for se vilke forbrytleser som jeg og mine venner ble utsatt for 5-6 timer. Og bestikkelser måte til for få ut matrelialet som var så omfattende, at han kunne ikke kjøpe oss fri for alt.

Men nå har jeg snudd i oppfatning, å er enig med førstnevte

Her er eit lite apropos frå eit uland:

Annonse

Nye bilder