Endring i programmet (29.01)

Det er gjort endringer i programmet.
Se i kalenderen for 29.01 for flere detaljer.

User_128x128