Program 2012

Da har jeg lagt ut programmet for januar, mer kommer senere.

Første møte i 2012 er 8 januar. Så den datoen må folk merke seg.

User_128x128